Rwe-jmp.cz zde již není k dispozici. Zkuste místo toho rwe-jmp.cz.

Zemní plyn v ČR – prodej, těžba a distribuce

Zemní plyn je žádanou surovinou, který vznikla před miliony let přeměnou odumřelých organismů, jako jsou řasy nebo plankton. Jejich těla se postupem času přeměnila na směs plynných uhlovodíků, nejčastěji metan (CH4).

Největším "dovozcem" plynu do ČR je Rusko

Přestože se v České republice zemní plyn v malé míře těží, z valné většiny je náš stát závislý na dovozu z ciziny. Největší část zemního plynu k nám proudí z Ruska. Jde celkem o 6 miliard kubíků ročně. 25 % celkové spotřeby domácností a podniků putuje do ČR z Norska.

Distribuce dováženého plynu probíhá prostřednictvím tranzitní plynovodní sítě, která se stará o dodávky plynu do Německa, Rakouska či Itálie. Na území ČR se nachází téměř 2 500 kilometrů tohoto potrubí. Z tohoto systému se plyn také přečerpává do vnitrostátního plynovodu, odkud poté putuje ke koncovým spotřebitelům.

Ložiska plynu v České republice

Vlastní těžba na území ČR produkuje přibližně 200 milionů kubíků ročně a kromě známých ložisek na jižní Moravě se zemní plyn těží také v hornoslezské uhelné pánvi, kde se ukrývá v podobě sorbovaných ložisek v uhelných slojích.

Aby byla v průběhu sezóny pokryta spotřeba plynu (která je v zimě řádově vyšší než v létě), ukládá se zemní plyn do podzemních zásobníků, z nichž se pak v obdobích s vyšší spotřebou plyn průběžně odčerpává. Jako zásobníky slouží důlní prostory, vytěžená ložiska plynu a ropy a také solné kaverny.

Svého dodavatele si můžete vybrat

Trh se zemním plynem je v ČR liberalizovaný, což znamená, že každý koncový zákazník si může vybrat svého dodavatele, přičemž plyn se k nim dostává od regionálních distributorů. Těch je v ČR celkem 6.

Nejenom, že v České republice lidé těží zemní plyn, ale těží také i něco jiného. Jedná se o speciální zábavný průmysl, u kterého teče zábava nejenom proudem, ale i možností velké výhry! Jedná se o hazardní průmysl, u kterého si zahrajete casino automaty zdarma! Více informací o této zábavě, najdete na stránce ceskecasino.com.